top of page
< Back

ייעוץ זוגי

60 דקות

ליווי תהליכי של 3 חודשים, בהם ניפגש אחת לשבועיים למשך שעה כל פעם.

הייעוץ שונה מטיפול רגשי זוגי ונותן מענה לבעיות ספציפיות סביה נושאי תקשורת.

כולל ליווי בין מפגשים הכולל מתן כלים להתמודדות

הייעוץ עבור זוגות אשר רוצים להבין ולתקשר טוב יותר אחד עם השנייהbottom of page