top of page
< Back

פגישת ניתוח אישיות

שעה ורבע

פגישה חד פעמית, לכל מי שסקרנ/ית לגלות על עצמה דברים נוספים, לקבל תובנות על נושאים שמלווים ודפוסים שחוזרים על עצמם.

ניתוח האישיות יתבצע על פי טכניקה שפיתחתי שנקראת "מפת האישיות"

המפגש מחולק לכמה חלקים:

שיתוף שלך, שיקוף שלי וחיבור תובנותbottom of page