top of page
< Back

פגישת ייעוץ אישית

60 דקות


פגישות הייעוץ האישי נועדו לתת הכוונה וייעוץ סביב נושא אחד ממוקד שמציק או מלווה אותך תקופה.

בין שעה לשבע ורבע (תלוי בצורך), בתהליך של 3 חודשים, בהם ניפגש 3 פעמים וליווי אישי בין המפגשים.

כל מפגש מחולק לכמה חלקים:

שיתוף אישי שלך סביב הנושא מלווה בשאלות מצידי כדי שאוכל להבין אותך טוב יותר.

שיקוף ושיתוף שלי על דפוסי התנהגות ורגש ובדיקה מולך מה מתחבר לך מכך.

יצירת תוכנית עבודה משותפת על מנת להתמודד עם אותו נושא.


*המפגשים אינם טיפוליים, למרות שאשתמש ביכולות טיפוליות.bottom of page