top of page
< Back

החופש להיות אני - ריפוי העץ המשפחתי

60 דקות

4 מפגשים בטווח של חודש עד חודש וחצי. מטרת המפגשים לגלות דפוסים משפחתיים העוברים בדורות ואל ניקוי אותם דפוסים שנוצרו מטראומות משפחתיות בין דוריות. כל מפגש הוא שעה.

כלים: יצירת המפה המשפחתית בשילוב תטא הילינג.

bottom of page