top of page
< Back

החופש להיות אני

60 דקות

4 מפגשים בטווח של חודש עד חודש וחצי. מטרת המפגשים לגלות דפוסים משפחתיים העוברים בדורות ואל ניקוי אותם דפוסים שנוצרו מטראומות משפחתיות בין דוריות. כל מפגש הוא שעה. העלות היא עבור כל המפגשים.

דרך יצירת המפה המשפחתית בשילוב תטא הילינג.

bottom of page