top of page
< Back

ג'נוגראם - התפתחות אישית דרך העץ המשפחתי

60 דקות

4 מפגשים בטווח של חודש.

מטרת המפגשים לגלות דפוסים משפחתיים העוברים בדורות ואל ניקוי אותם דפוסים שנוצרו מטראומות משפחתיות בין דוריות. כל מפגש הוא שעה.

כלים: יצירת המפה המשפחתית (דרך ציור וכתיבה) ושיחה.bottom of page